Fr v: Teaterchef Gunilla Röör, Ylva Schönfeld, Mervi Jaako, Ulf Nyström, Maja Alasalmi och Eva Plumppu. Foto Magnus Stenberg.

Ung scen norr får Riksskådebanans kulturpris 2022!
I fredags delade Riksskådebanan ut sitt kulturpris för 2022 till Norrbottensteaterns unga scen, Ung scen norr, som föräras kulturpriset för teaterworkshopen Spot on.
Workshopen har genomförts på Kriminalvårdens anstalt i Haparanda och syftar till att stärka individer med hjälp av teater och dramapedagogik.
− Det känns jättebra. Det värmer och är en bekräftelse på att det vi gör är viktigt och att kulturen behövs på anstalterna, sa Mervi Jaako, dramapedagog (tjl) på Ung scen norr. Metoden Spot on är framtagen av Ung scen Norr.
Skådebanan Norrbotten har varit initiativtagare och projektägare.
− Det har varit fantastiskt kul att få ha gjort det här projektet. Och de som har varit delaktiga har tyckt att det har varit roligt att gå igenom den här processen som Spot on innebär, säger Mervi.

Ur Riksskådebanans motivering:
”Ung Scen Norr har på ett outtröttligt och förtjänstfullt sätt genomfört Skådebanans kriminalvårdsprojekt vid anstalten i Haparanda, där unga intagna getts möjlighet att berätta sina historier genom teater. Ung Scen Norr arbetar för att, med teatern som verktyg, skapa förutsättningar för unga människor att uttrycka sig konstnärligt.
Ung Scen Norr skapar scenkonst som utmanar, involverar och synliggör unga norrbottningar och är en mötesplats för ung scenkonst i norr.
Man genomför utbildningar i drama och arrangörskap och stöttar bildande av teatergrupper och föreningar. Man genomför demokratiarbete i grundskolan och
är en lättåtkomlig resurs för alla unga som vill ägna sig åt teater, i såväl tillfälliga projekt som i mer kontinuerlig verksamhet.”