ATT TECKNA FÖRMÅNSAVTAL/KULTURAVTAL
Ditt företag/organisation eller förening tecknar ett förmånsavtal med Skådebanan.
Det innebär att ni utser ett kulturombud/kontaktperson som får löpande information från oss.
Ombuden får delta i ombudsträffar som ger djupare kunskaper om kultur och om det aktuella utbudet.
Ni betalar för detta endast 500 kr/år.

FÖRMÅNSAVTALET GER bl a:
– Information från Skådebanan om vad som händer inom kulturområdet i länet via mail/brevutskick
– Rabatt och erbjudanden på olika kulturevenemang
– Gratis bussar till bl a opera och konserter från hela länet
– Inbjudan till ombudsträffar och bjuds då på konst- och kulturupplevelser
– Rådgivning och handfast hjälp då det gäller att skräddarsy kulturupplevelser för personalen
– Hjälp med att planera och genomföra kulturresor