Vad är Skådebanan Norrbotten?

Skådebanan Norrbotten har ett regionalt uppdrag att utveckla möten mellan kultur och människor i Norrbotten. Vi erbjuder rådgivning, utbildning och andra metoder för att arbeta med kultur som verktyg för att skapa tillväxt och utveckling i samhälle och näringsliv.
Kärnan i vår verksamhet är att göra alla människor delaktiga i kulturella sammanhang – vilket gynnar, bygger och utvecklar den enskilda människan och den verksamhet som bedrivs.

Skådebanan Norrbotten är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som leds av en styrelse.
Skådebanan Norrbottens huvudmän är Statens Kulturråd, Region Norrbotten och Luleå kommun.
Dessutom stöttas vi av våra medlemsorganisationer samt många sponsorer till Kulturnatten.

Skådebanans uppgifter:
Samarbeta med bl a teatrar, musikinstitutioner, andra kulturinstitutioner, föreningar, folkrörelser, studieförbund och kommuner.
Vidga intresset för olika kulturaktiviteter samt sänka tröskeln för ovana kulturutövare, bl a genom subventioneringar och uppsökande verksamhet.

Verksamheten ska i första hand vara inriktad på grupper som sällan kommer i kontakt med kulturaktiviteter.