Kulturnatten 9 september 2023 väntar på din medverkan. Nu är det dags att anmäla sig och det gör du genom att fylla i vårt anmälningsformulär.

Anmäl dig senast 14/8. Men ju tidigare du anmäler dig, desto större är chansen att du får den plats och tid du önskar.

Info Kulturnatten i Luleå
Kulturnatten drivs av Skådebanan Norrbotten, sponsorer,  samarbetspartners och alla deltagare. Arrangemanget är ett samskapande där vi gemensamt erbjuder upplevelser i Luleå centrum i form av musik, dans, teater, film, utställningar mm. Det är varje år ca 1000 personer som hjälps åt att göra Kulturnatten till en unik upplevelse. Det är enkelt att uppträda och enkelt att ta del av. Kulturen är gratis för alla, de som deltar bidrar genom ideella insatser, och arrangerande scener tar inget inträde.
Kulturnatten bjuder på något för alla åldrar och intressen.

Skådebanan ansvarar för:

  • Marknadsföring: annonser, affischer, flyers, program,
   Facebook, Instagram, hemsida mm
  • Anmälningsmottagning
 • Samordning av aktiviteter med resp arrangör, samarbetspartners & sponsorer

Scener/arrangörer ansvarar för:

  • Marknadsföra sitt deltagande i Kulturnatten på sociala medier,
   för ökad spridning av eventet
  • Söka ev polistillstånd
  • Information till medverkande ang scen & teknik
  • Iordningställande av scen & teknik
  • Välkomna o hjälpa de medverkande
  • Ev STIM-rapportering

Deltagarna ansvarar för:

  • Snabbt svara på erbjudande om erbjuden scen och tid
  • Visa förståelse för att önskemål ang scen/tid/teknik inte alltid går att uppfylla. Tillgången varierar mellan olika scener
  • Ändringar i tid och scen kan ske, så kolla mejlen regelbundet.
  • Kontakta respektive scen vid frågor om teknik/övr utrustning (stolar, notställ)
  • Komma i god tid (ca 30 min innan er scentid)
  • Vara förberedda – det finns ingen tid för genrep.
 • Respektera speltiden. Kliv av scenen överenskommen tid o lämna plats för nästa. Håll schemat.

Program kommer att finnas på våra Facebook-sidor (Skådebanan Norrbotten & Kulturnatten Luleå) en vecka innan.
Vid frågor- mejla: kulturnattenlulea @ gmail. com

Är du kulturarrangör och vill vara med, eller har du en scen som du vill fylla med kultur?
Hör av dig omgående till oss på mail: norrbotten (at) skadebanan. com
Är du en kulturutövare och vill ha en scen att uppträda på? Anmälan är öppen från maj – 15/8 . Välkommen med din anmälan här under fliken ”Anmälan”.
Har du ett företag som vill vara med och stötta Kulturnatten ekonomiskt?
Hör av dig så får du vara med i de 20 annonser vi kommer att ha i NSD/NK.
Mejla på: norrbotten (at) skadebanan. com

Gilla oss på vår Facebooksida ”Kulturnatten Luleå” så får du alla nyheter.
Har du frågor är du välkommen att ta kontakt via mail (eller telefon).
kulturnattenlulea (at) gmail.com
tfn. 070-277 47 69 (dagtid)
/Eva

Kulturnatten i Luleå produceras av Skådebanan Norrbotten i samarbete med kommunikationsbyrån Yours.
Sponsorer till årets Kulturnatt är: Luleå kommun, Region Norrbotten, NSD/Kuriren, Lulebo, Luleå Domkyrkoförsamling, Kulturens bildningsverksamhet, Galären, SSAB, IF Metall och Lule Grafiska.
Varmt tack till våra sponsorer !