NY STYRELSE 2024
Skådebanan Norrbottens styrelse 2024 från årsmötet i mars:
Ordförande: Karin Klockare, Företagarna
Vice ordförande: Carin Eavestone, Reumatikerföreningen
Ledamöter: Rebecca Ekström, Byggnads Norrbotten
Jonas Wassermann, ABF Norr
Isak Sidestam, Studieförbundet Bilda
Ersättare: Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst Region Norrbotten
Ola Edeblom, Musikerförbundet/Folkets hus/LO
Mikael Silverplats, Studiefrämjandet Norrbotten
Adjungerad i styrelsen: Verksamhetsledare Eva Plumppu
Övriga funktionärer:
Revisorer: Ready redovisning & revision AB, Solveig Olofsson, Handels
Revisorsersättare: Leif Nyberg, Lena Jacobsson
Valberedning: Charlotta Karlsson, Maria Löfgren
Valberedningens ersättare: Rigmor Flodmark, Åsa Bäcklin


2024 års styrelse Skådebanan Norrbotten, fr v Isak Sidestam, Mikael Silverplats, Eva Plumppu, Ola Edeblom, Karin Klockare, Jonas Wassermann, Carin Eavestone.
Saknas på bilden Hanna Isaksson och Rebecca Ekström.