NY STYRELSE 2019!

Skådebanans styrelse 2019 från årsmötet 21 mars:
Ordförande: Ulf Nyström, IF Metall
Vice ordförande: Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst/
Region Norrbotten
Ledamöter: Elisabeth Lax, Föreningen Norden
Carin Eavestone, Reumatikerföreningen
Barbro Skoglund, Luleå Kammarmusikförening
Tomas Isacsson, Norrbottensteatern (ny)
Ersättare: Rebecca Nyström, Byggnads Norrbotten
Ola Edeblom, Musikerförbundet
Adjungerad i styrelsen: Verksamhetsledare Eva Plumppu
Övriga funktionärer:
Revisorer: Johanna Sandberg Rova, KPMG samt Solveig Olofsson, Handels
Revisorsersättare: Maria Drugge Söderlund, SEKO samt Anneli Enbuska-Lind, Filmpool Nord
Valberedning: Roger Forsberg, IF Metall (sammankallande), Kerstin Hällgren, Kommunal, samt Jeanette Sundkvist, ABF
Valberedningens ersättare: Gunnel Mörtlund samt Rigmor Flodmark

Ulf Nyström, IF Metall, ordförande i Skådebanan Norrbotten