NY STYRELSE 2020!

Skådebanans styrelse 2020 från årsmötet 16 mars:
Ordförande: Ulf Nyström, IF Metall
Vice ordförande: Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst/
Region Norrbotten
Ledamöter: Rebecca Nyström, Byggnads Norrbotten
Carin Eavestone, Reumatikerföreningen
Tomas Isacsson, Norrbottensteatern 
Ersättare: Elisabeth Lax, Föreningen Norden
Ola Edeblom, LO/Musikerförbundet/Folkets hus
Adjungerad i styrelsen: Verksamhetsledare Eva Plumppu
Övriga funktionärer:
Revisorer: Monika Lindgren, KPMG samt Solveig Olofsson, Handels
Revisorsersättare: Maria Drugge Söderlund, SEKO samt Anneli Enbuska-Lind, Filmpool Nord
Valberedning: Roger Forsberg, IF Metall (sammankallande), Kerstin Hällgren, Kommunal, samt Jeanette Sundkvist, ABF
Valberedningens ersättare: Gunnel Mörtlund samt Rigmor Flodmark

Ulf Nyström, IF Metall, ordförande i Skådebanan Norrbotten