NY STYRELSE 2022
Skådebanan Norrbottens styrelse 2022 från årsmötet 22 mars:
Ordförande: Ulf Nyström, IF Metall
Vice ordförande: Carin Eavestone, Reumatikerföreningen
Ledamöter: Rebecca Nyström, Byggnads Norrbotten
Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst/
Region Norrbotten
Jonas Wassermann, ABF Norr
Ersättare: Ola Edeblom, Musikerförbundet/Folkets hus/LO
Mikael Silverplats, Studiefrämjandet Norrbotten
Adjungerad i styrelsen: Verksamhetsledare Eva Plumppu
Övriga funktionärer:
Revisorer: KPMG samt Solveig Olofsson, Handels
Revisorsersättare: Anna Sellén, Lena Jacobsson
Valberedning: Roger Forsberg, IF Metall (sammankallande),
Charlotta Karlsson, Maria Löfgren
Valberedningens ersättare: Rigmor Flodmark, Åsa Bäcklin

Ordförande Ulf Nyström