NY STYRELSE 2021!

Skådebanans styrelse 2021 från årsmötet 22 mars:
Ordförande: Ulf Nyström, IF Metall
Vice ordförande: Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst/
Region Norrbotten
Ledamöter: Rebecca Nyström, Byggnads Norrbotten
Carin Eavestone, Reumatikerföreningen
Tomas Isacsson, Norrbottensteatern 
Ersättare: Ola Edeblom, LO/Musikerförbundet/Folkets hus
samt nyvalda Mikael Silverplats, Studiefrämjandet Norrbotten
Adjungerad i styrelsen: Verksamhetsledare Eva Plumppu
Övriga funktionärer:
Revisorer: Monika Lindgren, KPMG samt Solveig Olofsson, Handels
Revisorsersättare: Anna Sellén, Lena Jacobsson
Valberedning: Roger Forsberg, IF Metall (sammankallande),
Charlotta Karlsson, Maria Löfgren
Valberedningens ersättare: Rigmor Flodmark, Åsa Bäcklin

Ulf Nyström, IF Metall, ordförande i Skådebanan Norrbotten