Följande sponsorer stöttar 2019 års Kulturnatt:

Luleå kommun logga till e-rekvisition