Följande sponsorer stöttade 2018 års Kulturnatt:

Luleå kommun logga till e-rekvisition