Vill du åka gratis buss till Norrlandsoperan i Umeå med Skådebanan Norrbotten? 12 november har Skådebanan reserverat ett antal operabiljetter till Hoffmans äventyr (föreställning kl 15.00). Vi erbjuder samtliga kommuner i Norrbotten med minst 15 resande GRATIS buss från er kommun till Umeå toR över dagen. Operabiljetterna kostar 100-540 kr. Mejla till: norrbotten(at)skadebanan.com PS: Pga hög arbetsbelastning med Kulturnatten kan svaren dröja något.
Läs mer här: https://norrlandsoperan.se/forestallning/hoffmanns-aventyr