Heders- och förtjänststipendium för mångårig värdefull insats för kulturlivet i Norrbotten – Lennart Johansson
Lennart Johansson är starkt förankrad i musiklivet i Norrbotten, Sverige och utomlands som musiker, sångare, kompositör, körledare, musikpedagog och arrangör. Han har satt ett stort avtryck på hela Norrbottens musikliv. Genom åren har han verkat för körlivet, musikpedagogiken och skapat sammanhang att musicera i för barn, unga och vuxna. Han har även skapat musik som nått utanför länets och landets gränser. Med en beundransvärd strävan sprider han musik och glädje i alla åldrar.