Rebecca, Eva och Ola från Skådebanan Norrbottens styrelse deltog i utbildningen.

Arrangörer i Norr jobbar vidare med nätverksträff om publikutveckling. Skådebanans styrelse representeras av Rebecca, Eva och Ola