NY STYRELSE 2024
Skådebanan Norrbottens styrelse 2024 från årsmötet 20 mars:
Ordförande: Karin Klockare, Företagarna
Vice ordförande: Carin Eavestone, Reumatikerföreningen
Ledamöter: Rebecca Ekström, Byggnads Norrbotten
Jonas Wassermann, ABF Norr
Isak Sidestam, Studieförbundet Bilda
Ersättare: Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst Region Norrbotten
Ola Edeblom, Musikerförbundet/Folkets hus/LO
Mikael Silverplats, Studiefrämjandet Norrbotten
Adjungerad i styrelsen: Verksamhetsledare Eva Plumppu
Övriga funktionärer:
Revisorer: Ready redovisning & revision AB, Solveig Olofsson, Handels
Revisorsersättare: Leif Nyberg, Lena Jacobsson
Valberedning: Charlotta Karlsson, Maria Löfgren
Valberedningens ersättare: Rigmor Flodmark, Åsa Bäcklin

2023 års styrelse Skådebanan Norrbotten (nytt foto för 2024 års styrelse kommer)
Fr v: Mikael Silverplats (Studiefrämjandet), Ola Edeblom (Musikerförbundet), Hanna Isaksson (Region Norrbotten/Resurscentrum för konst), Carin Eavestone (Reumatikerföreningen), Ulf Nyström (IF Metall), Eva Plumppu (verksamhetsledare), Jonas Wassermann (ABF). Saknas på bilden: Rebecca Ekström (Byggnads).