Skådebanan startar nytt kulturprojekt på anstalten i Luleå!
Sedan flera år tillbaka har Skådebanan Norrbotten jobbat med klienter på kriminalvårdsanstalten i Haparanda. Vi har haft teaterprojekt, musikstudio, sångworkshop mm. Nu utökar vi med kulturprojekt på Luleå-anstalten! Under december kommer Skådebanan att genomföra sångworkshops även på kriminalvårdsanstalten i Luleå. Vi fortsätter också vårt sångprojekt i Haparanda med Lennart Johansson och Eva Plumppu året ut. Under nästa år tillkommer ytterligare ett projekt: denna gång dramaprojekt på SiS-hem. Mer info kommer!