I år har vi en nyhet för alla som älskar allsång:
Allsång i Stadsparken kl 13.00 med Lennart Johansson & vänner.