Fr v: Eva Plumppu, Rebecca Ekström, Tomas Isacsson, Hanna Isaksson, Carin Eavestone, Ulf Nyström. Saknas på bilden gör Ola Edeblom och nyvalda Mikael Silverplats.

Måndag 22 mars 2021 höll Skådebanan Norrbotten digitalt årsmöte på Zoom.
Det var ett 10-tal ombud från Skådebanans 80-tal medlemsorganisationer som slutit upp, och dessutom samtliga 8 styrelsemedlemmar.
Till kvällens mötesordförande valdes Nils Sundberg.
Till mötessekreterare valdes verksamhetsledaren Eva Plumppu.
Styrelsen består från årsmötet av: Ulf Nyström (IF Metall) ordförande och Hanna Isaksson (Resurscentrum för konst/Region Norrbotten) vice ordförande. Ledamöter: Tomas Isaksson (Norrbottensteatern), Rebecca Ekström (Byggnadsarbetareförbundet), Carin Eavestone (Reumatikerföreningen).
Styrelsesuppleanter: Ola Edeblom (Musikerförbundet/LO) samt nyvald Mikael Silverplats (Studiefrämjandet Norrbotten).
Övriga val: Godkänd revisor Monika Lindgren KPMG, förtroendevald revisor Solveig Olofsson (Handels). Revisorsersättare Anna Sellén (Lärarförbundet) och Lena Jacobsson (Luleå Riksteaterförening).
Valberedning Roger Forsberg, sammankallande (IF Metall), Charlotta Karlsson, Maria Löfgren samt ersättare Åsa Bäcklin och Rigmor Flodmark.