Skådebanan Norrbotten har fått ökat årsbidrag med drygt 22 procent inför 2021 från Statens Kulturråd. Motiveringen lyder:
”Det finns skäl att höja bidraget till Skådebanan i Norrbotten som har ett stort antal medlemsföreningar och är förankrade både på regional och kommunal nivå. De arbetar bl a med att utveckla arrangörer och nå ut med kultur i i ett stort och i många fall glesbyggt område där det p g a avstånd, ekonomi och andra försvårande faktorer kan vara svårt att ta del av kultur.”
Vi är stolta och glada, och sträcker på oss lite extra!