Gratis operabuss till Umeå, Norrlandsoperans Macbeth den 15, 17, 20, 22, 23 oktober. Operabiljetten kostar 440 kr vx(rabatterad), bussen bjuder vi & Norrlandsoperan på (dagstur).
Avgång från samtliga kommuner i Norrbotten med minst 10 resande.
Mejla vid intresse: norrbotten@skadebanan.com