Under hösten 2020 stöttar Skådebanan upp till 3 ideella arrangörer i Norrbotten som arrangerar Skillingnytt. Läs med på Tomatsproduktions hemsida!