Skådebanan bjuder på buss till NorrlandsOperans Don Giovanni om ni drar ihop
minst 15 resande från din kommun i Norrbotten.
Läs mer om föreställningen och datum här:
https://norrlandsoperan.se/forestallning/don-giovanni/
Kontakt Skådebanan Norrbotten: norrbotten @ skadebanan. com