Nya styrelsen i Skådebanan Norrbotten från årsmötet 2019.
Fr v: Barbro Skoglund (Luleå Kammarmusikförening), Eva Plumppu (verksamhetsledare/projektledare), Rebecca Ekström (Byggnads), Tomas Isacsson (Norrbottensteatern), Hanna Isaksson (Vice ordförande, Resurscentrum för konst/Region Norrbotten), Carin Eavestone (Reumatikerförbundet), Ulf Nyström (ordförande, IF Metall). Saknas på bilden: Elisabeth Lax (Föreningen Norden), Ola Edeblom (LO/Musikerförbundet)