Projektet Arrangörer i Norr erbjuder sex utbildningstillfällen, en mötesplats och ett nätverk till er om som är arrangörer, vill bli eller är nyfiken på. Utbildningarna är spridda över länet under hösten 2018 och våren 2019!

Läs mer om oss i om:https://www.facebook.com/pg/arrangorerinorr/about/?ref=page_internal