Delar av Skådebanans styrelse. Fr v Ulf Nyström, Karin Lundholm, Elisabeth Lax, Carin Eavestone,             Ola Edeblom. Saknas på bild: Hanna Isaksson, Pär Soini. Foto: Eva Plumppu