Kom på Skådebanans årsmöte 20/3 kl 19.00!
Öppet för alla, men våra medlemsorganisationer
(se https://www.skadebanan.com/skadebanan/medlemsorganisationer/ ) har dessutom rösträtt och möjlighet att nominera funktionärer till vår trevliga styrelse. OBS! Det är ingen risk att någon blir ofrivilligt vald till någon post!

😉