Skådebanorna i landet har beviljats fortsatt stöd för kulturprojekt på kriminalvårdsanstalter för 2024! Skådebanan Norrbotten kommer att sjunga tillsammans med klienterna på Luleå-anstalten. Dessutom startar vi upp drama-grupper på SIS-boendet i Sävast för unga tjejer. Allt för en ljusare framtid för alla