Nu har Skådebanan Norrbotten haft sitt årsmöte för 2019.
Vilka som valdes kan du hitta under fliken Skådebanan Norrbotten/styrelse.

Emmeli Nybom, nyvald kultur- o fritidsordförande, inledde Skådebanans årsmöte 2019.
Mats Pontén, chef på Norrbottensteatern, berättade om teatervåren.
Pär Soini, BP Pop, berättade om Skådebanans och BD Pops gemensamma musikprojekt på kriminalvårdsanstalten i Haparanda.